Ventilatie: meer dan een gezond klimaat

Ventilatie, oftewel luchtverversing, is een belangrijk onderdeel uit het Bouwbesluit. Omdat een gezond binnenklimaat essentieel is, maar ook omdat ventilatieverliezen een rol spelen in de energieprestatie. Het afvoeren van 'vuile' ventilatielucht betekend immers vaak ook het verliezen van warmte. Vanuit het oogpunt van comfort speelt ventilatie ook een belangrijke rol: wordt er te veel geventileerd, dan is er al snel kans op tocht.

Verblijfsgebiedmethode

Veel adviseurs rekenen volgens een fysische balans. Uitgangspunt hierbij is dat alle lucht die wordt aangevoerd, ook wordt afgevoerd. Dit klinkt logisch, maar is het zeker niet. Het Bouwbesluit geeft voor de functie wonen namelijk aan dat er geen gelijktijdigheidseis is: er hoeft dus niet overal gelijktijdig te worden geventileerd. In de praktijk betekend dit, dat een afvoer voor meerdere verblijfsgebieden mag worden toegepast; we noemen dit de verblijfsgebiedmethode. Als ondergrens geeft het Bouwbesluit tegenwoordig wel aan dat er een minimale dekking van 70 % moet zijn.
Of het nu gezondheid, energiezuinigheid, comfort of het toepassen van de juiste regels betreft, Adviesbureau Bluemink is op het gebied van ventilatie (luchtverversing) uw professional. Neem contact met ons op.

  • Contactgegevens
  • Oude Klaverdijk 5
  • 7142 HC Groenlo
  • T. 0544 46 43 22
  • M. 06 51 08 40 38
  • E. info@bluemink.nl