Ventilatiedebietmeting: capaciteit in beeld

Ventilatiedebietmeting: capaciteit in beeld

Ventilatiesystemen in gebouwen worden vaak geïnstalleerd zonder dat wordt gecontroleerd of het systeem juist is ingeregeld en naar behoren werkt. Het is dus maar de vraag of de luchtverversing aan de eisen van het Bouwbesluit voldoet. Een ventilatiedebietmeting van Adviesbureau Bluemink brengt de luchtcapaciteit exact in beeld, zodat ventilator(en) en ventielen goed kunnen worden ingeregeld.

Debiet bepalen

Bij een debietmeting wordt de luchtcapaciteit van een systeem met balansventilatie of natuurlijke toevoer en mechanische afzuiging in kaart gebracht. Van elke toevoer en/of afvoer wordt het ventilatiedebiet gemeten. Bluemink is in het bezit van alle benodigde kennis en voert debietmetingen uit met de moderne, gekalibreerde FlowFinder mk2. Dit meetinstrument is gebaseerd op de nuldrukcompensatiemethode. De resultaten van de verschillende metingen worden verwerkt in een helder rapport.

Minder energieverlies

Een goed geïnstalleerd en ingeregeld ventilatiesysteem is essentieel voor een gezonde, comfortabele en energiezuinige leefomgeving. Met hoge Rc-waardes en laag temperatuur verwarmingssystemen is het risico op comfortklachten (tocht) namelijk aanzienlijk. Daarnaast vormen ventilatieverliezen vaak een aanzienlijk aandeel van het totale energieverlies.

Niet voor niets dat bij Passief bouwen – naast blowerdoor en thermografie – een ventilatiedebietmeting en inregeling verplicht zijn: zonder deze metingen geen Passiefhuiscertificaat!

Meer weten over een ventilatiedebietmeting door Adviesbureau Bluemink? Neem contact met ons op.

  • Contactgegevens
  • Oude Klaverdijk 5
  • 7142 HC Groenlo
  • T. 0544 46 43 22
  • M. 06 51 08 40 38
  • E. info@bluemink.nl